ขั้นตอนการใช้บริการ

1. บรีฟงาน
2. มัดจำ 50%
3. ส่งแบบ แก้-สรุป
4. ชำระส่วนที่เหลือ
5. ส่งไฟล์
*หรือชำระเต็มกรณีงานเร่ง

 

ไฟล์งานที่ลูกค้าได้รับคือ
(.ai) แก้ไข ย่อขยายได้ ใช้ได้กับการ
(.jpg) ใส่งานเอกสาร ลงเว็บไซต์
(.png) ไม่มีพื้นหลัง( พื้นหลังโปร่งใส )

ข้อมูลการออกแบบ LOGO ที่ต้องเตรียม
-ชื่อบริษัท , ร้าน แบรนด์ , (ชื่อของโลโก้) :
-ที่มาของชื่อ , ความหมายของชื่อ , (ถ้ามี) :
-ธุรกิจเกี่ยวกับ (ขายอะไร) :
-ลูกค้าเป้าหมาย , (เด็กผู้ใหญ่ , ชาย/หญิง) :
-จุดเด่นของสินค้าหรือแบนคุณ :
- Font (ตัวอักษร) : ( ทางการ , หนักแน่น / ลายมือ , สนุกสนาน )
-ไอเดียที่คุณใว้ (ถ้ามี) :
-Mood & Tone (สีที่เลือกใช้) :
-แนบรูปตัวอย่างอ่านโลโก้ที่ชอบ (ส่งรูปภาพ) :